CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KIM PHÚC


KIM PHÚC INVEST AND TRADE LIMITED COMPANY


Địa chỉ: 4/26, Tho Lao, Hai Ba Trung District, Hanoi City
Điện thoại: (844) 3972 3993 Fax: (844) 3821 3253
Email:kimquoc@viettel.vn - Website: http://happy.pro.vn

Đơn hàng (Friday: 21 / 09 / 2018)

Khách hàng:

Giỏ hàng rỗng
Hình ảnh/Image
Tên mặt hàng /Name of Product
Đơn giá/Price
Số lượng/Quantity
Thành tiền/Total
     
Tổng cộng:
0 VND